Hardangerviddas råvarer
28. november 2017
 
 
Hardangerviddas råvarer
 
Det er gjennom tusner av år blitt høstet kjøtt, fisk og bær fra Hardangervidda. I vår tid fremstår naturlige råvarer som eksklusive og eksotiske.
 
Antatt produksjon av ekte fjellørret til rakfisk er ca 25 tonn på landsbasis, og fra Hardangervidda regner man at produksjonen er mellom 8 og 10 tonn. Det betyr at mesteparten av rakfisken som er produsert i Norge er oppdrettsfisk.
 
Hardangervidda er utgangspunktet for råvarene, tradisjonene og kulturen som ligger bak Fjellmatfestivalen.
 
Foto:MediaFoto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjøtt-, fiskeprodusenter og tilbehør 
Våre samarbeidende produsenter står for et faglig høyt nivå og henter sine hovedressurser fra Hardangervidda.
 
 
Produsenter
Hardangervidda rakfisk
Håvardsruds Rakørret
Brøstrud gård 
Geitevatn fisk 
Lågaros Fiskelag
Fjellspira
Langebu Fiskarlag
 
 
Fjellsmak
Uvdalsleiven