Hardangerviddas favoritt
21. november 2018
 
Vi kårer den beste rakfisken, hvor produsenten henter sine råvarer fra Hardangervidda. Det stilles store krav til deltagerne i konkurransen. Alle produsentene må være offentlig godkjente og tilfredstille de strengeste krav fra Mattilsynet.
 
Folkets favoritt 2018 - Langebu Fiskarlag
Folkets favoritt 2017 - Håvardsrud Rakørret
Folkets favoritt 2016 - Lågaros Fiskelag
Folkets favoritt 2015 - Hardangervidda Rakfisk
Folkets favoritt 2014 - Langebu Fiskarlag
Folkets favoritt 2013 - Hardangervidda Rakfisk
Folkets favoritt 2012 - Langebu Fiskarlag
Folkets favoritt 2011 - Håvardsrud Rakørret
Folkets favoritt 2010 - Hardangervidda Rakfisk
Folkets favoritt 2009 - Håvardsrud Rakørret 
Folkets favoritt 2008 - Håvardsrud Rakørret 
Folkets favoritt 2007 - Lågaros Fiskelag    
Folkets favoritt 2006-  Lågaros Fiskelag
Folkets favoritt 2005 - Håvardsrud Rakørret